Naslovnica

Sustavnosna teorijakulturologija-msintezologija-m

Zašto portal sintezologija.hr? Odgovor je jednostavan, najbolje sažima istraživanja provedena pretežno u sklopu Katedre za preradu polimera Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu tijekom razdoblja od 1968. do danas.

Riječ sintezologija nastala je prije gotovo jednog stoljeća. Tom je riječi tübingenški profesor anatomije Martin Heidenhain pokušao sustavnosnim naukom opisati čovječji organizam (1920.). Unatoč relativno dugom postojanju naziva, područje sintezologije nije se posebno razvijalo.

Važne podloge za uspješan sintezologijski pristup su opća sustavnosna teorija i kulturologija. Temeljeno na planiranju pokusa, započelo se potkraj šezdesetih godina prošlog stoljeća na temeljima sustavnosne teorije istraživati postupke injekcijskog prešanja, preciznije injekcijskog prešanja plastomernih taljevina. Poslije su ta istraživanja proširena na ostale postupke injekcijskog prešanja, proizvodnje polimernih tvorevina, ali i na jezik, Platonovu idealnu državu i globalizaciju.

Polazeći od izvorne definicije J. Beckmanna da je tehnologija sveobuhvatna znanost o isprepletenosti tehnike, gospodarstva i društva (1777.), razvijen je najprije tehnologijski (1986.), a zatim i kulturologijski koncept s kulturologijom kao vršnom znanošću kulture. Time su stvorene pretpostavke za zaokruživanja dosadašnjih istraživanja na načelima sintezologije u sklopu projekta Primjena opće sustavnosne teorije u općoj tehnici (MZOŠ, 2007. – 2010.).

Osim općih podataka o projektu, sustavnosnoj teoriji, kulturologiji i sintezologiji navedene su i biografije glavnog istraživača i dijela istraživača koji sudjeluju u projektu. Na nekim studijima u Hrvatskoj uče se osnove sustavnosne teorije i stoga su navedeni dostupni nastavni planovi. Kulturologija se studira u Hrvatskoj kao dio duhovne kulture, stoga se ne podudaraju nazivi kulturologija na ovom portalu i u sveučilišnoj praksi. U Hrvatskoj djeluju dva društva koja se bave sustavima: Hrvatsko društvo za sustave i Hrvatsko interdisciplinarno društvo. Istodobno, izdaju se tri časopisa: Sustavsko mišljenje, Sustavi i Interdisciplinary Description of Complex Systems, na koje se upućuje na ovom portalu.

Sintezologija će se u idućem razdoblju sve snažnije razvijati. Zato su predviđeni doprinosi na području društveno-humanističkih i ostalih znanosti, a koji bi uključivali radove ostalih istraživača.Copyright © 2009. Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb. Sva prava zadržana. Kontakti